Veckoslutet

20.06.2011 kl. 21:08


Veckoslutet hängde jag på lande. Det var skönt. Och fint.